. Ma Rafael napja van.
Hamis vádak alapján bíróság előtt lapunk főszerkesztője
2013-10-24 13:24:31
Hamis vádak alapján bíróság előtt lapunk főszerkesztője

Hamis vádak alapján bíróság előtt lapunk főszerkesztője

A rendőrség hamis vádjai alapján állt bíróság elé az Alsóörsi Hírhatár főszerkesztője, akinek bűne volt, hogy tudósított a 10 gyermekes Faragóné és családja utcára dobásáról. A jogászok szerint ez az ügy is a Strasbourgi Bíróság elé fog kerülni.


Az Alsóörsi Hírhatár főszerkesztője, Molnár F. Árpád elleni bírósági tárgyalás volt ma Budapesten, a II. kerületi Varsányi Irén utca 40-44. szám alatt, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB). A bíró dr. Mezey Ferenc volt.

Molnár F. Árpád ugyanis egyike azoknak az újságíróknak, akiket a Fidesz X. kerületi polgármestere, Kovács Róbert utasítására a 2013. június 11-én kilakoltatott 10 gyermekes Faragó Ferenc Mihályné (Emőke) és családja utcára dobása után a rendőrség hamisan megvádolt és pillanatok alatt el is marasztalt. A rendőrség a filmfelvételeket szándékosan nem vizsgálta, és mind a kb. 10 személy ellen (újságírók és otthonvédők), akik Faragóné lakásában voltak, külön-külön hamis jelentéseket és ezek alapján feljelentéseket tettek. A rendőrök mindenkire egy kitalált történetet írtak, és az általuk írottak alapján - a filmfelvételeket szándékosan abszolút módon figyelmen kívül hagyva -, kizárólag a saját jelentésüket alapul véve mindenkit pénzbüntetésre, ingyen munkára (jobb helyeken rabszolgamunkának nevezik) vagy szabadságvesztésre ítéltek. A hajléktalanok és a kilakoltatottak definíciója szerint a Fidesz rendőrsége minden, a lakásban tartózkodó tudósító újságíró és polgárjogi aktivista ellen jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség hamis vádjával mondta ki, mindenkit bűnösnek nyilvánítva. A rendőrök által kitalált történetek - így a Molnár F. Árpád ellen megfogalmazott, a rendőrök ellen, a Btk. értelmében szabadságvesztéssel büntethető hamis vádak - rendre olyan hamis állításokat tartalmaztak, mint pl.

- a lakásban a rendőrök elkérték a személyi igazolványokat, amit a bent lévők a rendőrség többszöri kérésére sem adtak át, sőt,

- a lakásban lévő rendőrök arra is hiába kérték az újságírókat és az otthonvédőket, hogy távozzanak az ingatlanból, ezt sem voltak hajlandók megtenni,

- ezért ellenük erőszakot kellett alkalmazni.

A rendőrök fenti állításai minden pontban és minden személyt illetően hamisak, amit a törvény feltétlenül, uszkve szabadságvesztéssel  büntet. Az általunk publikált, valamint a rendőrség által készített - a hatóságok részéről egy az egyben lenyelt - filmfelvételek bizonyítják, hogy

1. a rendőrök a lakásban tartózkodók közül sem a lakásban, sem a 10 emeletes épületben nem kértek, senkitől, egyetlen egyszer sem személyi igazolványt, sem semmilyen más iratot,

 

2. így annak átadását senki nem is tagadhatta meg, sem egyszer, sem sokszor, továbbá

3. az első felszólítást követően mindenki magától, rendőri beavatkozás nélkül távozott,

 

4. így nem igaz, hogy a lakásban lévő rendőrök hiába szólították fel őket a lakás elhagyására, és hiába ismételgették felszólításaikat, mert nem távoztak,

5. így az sem igaz, hogy mivel nem engedelmeskedtek, ezért erőszakot kellett ellenük alkalmazni.

Az ügyben számos büntető feljelentés született a rendőrök és a hatóságok ömlesztve, halmozottan elkövetett hamis vádjai miatt mind a magyar hatóságok felé, mind az Európai Unió (EU) és más nemzetközi szervezetek felé, mind sok egyéb mellett Viviane Reding európai uniós biztos felé, továbbá az ügyet nyilvánvalóan tárgyalni fogja a Strasbourgi Emberjogi Bíróság is, amely a jogászok és az újságírók egyöntetű véleménye szerint legalább több százezer forintos kártérítést fog jelenteni az üldözés alá vont újságírók és az inaktív jogvédők részére legalább! Tudniillik az Európai Unióban az újságírói tudósítás nem minősül hatósággal szembeni engedetlenségnek, ahogyan egy bezárt, majd eltorlaszolt lakásban üldögélés sem törvénytelen gaztett,

 

viszont törvénytelenek

 

1. a rendőrség által tett hamis jelentések,

 

2. az ügyek kivizsgálásának szándékosan megvalósított abszolút hiánya,

 

3. a bizonyítékok, a filmfelvételek, a hangfelvételek és a tanúvallomások teljes körű semmibe vétele,

 

4. az eljárásokban kizárólag a rendőrség által tett jelentések alapján közel 10 civil és újságíró egyöntetű elmarasztalása,

 

5. a hatóság részéről egymás után, sorozatosan elkövetett, a Btk. értelmében börtönnel büntethető hamis vád vétségeinek a tömkelege.

 

Az ilyen cselekmények ugyanis semmilyen európai vagy civilizációs minimum szintet sem ütnek meg, maximum egy Aszad-féle Szíriában vagy egy putyini Oroszországban (mely már szitokszó még a magyar baloldali és liberális ellenzék nyílt platformjain is, melyeken belül a KGB-hez eddig szorosan kapcsolódott lobbik is szitokszóként emlegetik Orbán putyini hatalomgyakorlását). Ezért az üldözött újságírók és civilek nemzetközi szinten megítélt kártérítése - minden szakértő szerint - elkerülhetetlen, ahogyan a törvények érvényesítése esetén a rendőrök és a rendőrségi vizsgálók bíróság előtti elítélésére sem ismer a törvény semmiféle kibúvót.

Az újságírók üldözése egyébként mindig az egyik legfőbb mércéje volt a nemzetközi porondon és a nemzetközi emberjogi szervezetek éves listáiban arról, hogy az adott ország mennyire demokratikus és mennyire tartja tiszteletben az emberi jogokat.

Mint az a világsajtóból is ismeretes, Orbán Viktor másodszori kormányra kerülése óta megsokszorozódtak az újságírók és a civilek elleni hatósági üldözések, és a kormány a lakosság hatalmas tömegeit nyíltan, nyilvánosan kezeli alsóbbrendű állampolgárokként, nyíltan fenyegetőzve és leplezetlenül meghirdetett és gyakran törvénybe iktatott, a nép széles tömegeit üldöző pogromok formájában. Ezek következményei közé tartozik, hogy Magyarországot az egész világ Európa sereghajtójaként kezeli a demokrácia és az emberi jogok folyamatos hanyatlása és az autoriter, diktatórikus berendezkedés folyamatos kiépítése miatt.

Egy jogvédő vagy az erkölcsökhöz nem analfabéta általában nem is érti meg, hogyan lehet egy ország vezetője annyira hibbant és ostoba, hogy saját maga lejáratására és prognosztizált bukására, teljesen értelmetlenül gyártja maga ellen a nyilvánvaló törvényi és morális történelmi bukásokat, ahogyan az is felfoghatatlan egy a diktátorénál felsőbbrendű elme számára, hogyan nem zavar egy ilyen mentálisan súlyosan sérült beteg elnököt az, hogy nevét nem lehetséges undor és megvetés nélkül kiejteni sem. Az egészséges elme ugyanis nem beteg, ezért ami a beteg elme számára üdvös, az az egészséges elme számára átkozott és visszataszító.

A tárgyaláson Molnár F. Árpád mellett két intézkedő rendőr meghallgatására is sor került, akik a hamis jelentéseket aláírták, ezzel pedig hamis tartalmú bizonyítékokat kreáltak, amelyben sokak ellen elmarasztaló határozatok és jogerős végzések születtek, ami ügyről ügyre, egyre halmozottabban és egyre határozottabban szabadságvesztéssel büntethető.

 

A rendőrök közül az első kihallgatott az általa aláírt hamis vádakat jórészt fenntartotta, noha a filmfelvételek egyértelműen bizonyítják, hogy a rendőri jelentés telis-tele van hamis vádakkal. A második meghallgatott rendőr kevésbé ragaszkodott a jelentésében aláírt hamis vádjaihoz, viszont természetesnek vette, hogy ők bármilyen hamis tartalmú jelentést megírhatnak, aláírhatnak, a hamis vádak alapján természetes, hogy mindenkit, aki nem rendőr, minden további nélkül elítélhetnek, mert rájuk tulajdonképpen semmilyen jogszabály vagy a hamis vádra vonatkozó Btk.-paragrafus nem vonatkozik.

 

A rendőrök félig kimondott, de egyértelműen nyilvánvaló hozzáállásuk szerint nem szükséges egy kilakoltatáson felszólítani senkit a távozásra, hanem mivel arra addig, amíg az otthonvédők - a rendőrök megérkezése előtt - nem torlaszolják el a bejáratot, mindenkinek (elvileg, de csak elvileg! - a szerk.) lehetősége van, ezért aki nem távozik időben a rendőrségi felszólítás előtt, az automatikusan törvénytelen, rendőrséggel szembeni ellenállónak minősítendő és bármilyen további hamis vádakkal elítélendő. A rendőrségi hamis vádak ugyanis sem nem szabálysértés, sem nem bűncselekmény.

A diktatúrák rendőrségi gyakorlatára jellemző, amikor a diktatórikus és ilyen berendezkedésű kormányfő, kormány és annak végrehajtó erőszak-szervezetei, mint a rendőrség, nem csak a törvények betartására és az emberi jogok biztosítására válnak tudatosan elutasítókká és polikriminális elkövetőkké, de egyúttal kifejezetten erőteljesen jelenik meg a törvényi, jogi és erkölcsi idiotizmus is, amely a diktatúráknak mindig a velejárója.

Ha egy civilt egy rendőr feljelent azért, mert egy a bűncselekményeibe bukott rendőr ellen olyat is megfogalmazott, ami nem történt meg, akkor a civilt bíróság elé állítják. Egy rendőr viszont korlátlan mennyiségű hamis vádat fogalmazhat meg, elvileg korlátlan létszámú civil és újságíró ellen, mert abban Magyarországon szinte biztos, hogy lehetetlen a vizsgálatot megindítani is! Lásd az ügyben pl. Ott István vezető ügyész klasszikus példáját, ami példája és örök emléke annak, hogy Magyarországot miért kezelik demokratikus és emberjogi sereghajtóként az egész világon!

A rendőrségi hamis vádak és a rezsim minősíthetetlen és katasztrofális törvényi, emberjogi és erkölcsi hozzáállása miatt, több média vezetője nemzetközi feljelentéseket írt, amelyben felvetették Magyarország Európai Unióból való kizárását, az állam törvényi, demokratikus és emberjogi alkalmatlansága miatt.

A szinte az egész világon máig alkalmazott, a személyiség rendkívül széles spektrumát megmutató MMPI teszt szakkönyve megfogalmazza, hogy a pszichopátia, a paranoia és a hisztéria skála a rendőröknél kiugróan magas. Ezek a betegségek olyan korrupt és bűnöző rezsimekben, amilyen Magyarország, sokkal súlyosabban jelennek meg. Ennek ellenére - mivel a bűnügyi rendszer felülről irányított - a rendőri szolgálatra mind szakmai, jogi, törvényi, mind felfogóképességbeli és erkölcsi szempontból teljesen alkalmatlan rendőri állomány a gyors polikriminalizálódás és erkölcsi-törvényi leépülés ellenére is alkalmassá van nyilvánítva azon rendőrségi pszichológusok és katona pszichiáterek részéről, akik nem véletlenül kényszerülnek a tesztek eredeti példányait elrejteni. Hiszen azok alapján egyértelműen bizonyított, hogy a rendőrök zöme totálisan alkalmatlan arra, hogy az állomány tagja maradhasson, vagy bármilyen igazságügyi funkciót ellásson.

 

A következő tárgyalás 2013. november 26-án lesz, délelőtt 10 órakor a II. kerületi Varsányi Irén utca 40-44. szám alatt, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB).

 

Sz.L.

Utoljára frissítve: 2013-10-25 08:46:18

További híreink
Pazar színházi és utcaszínházi előadások a VéNégy Fesztiválon
Carlo Gozzi komédiájától az Opera Show-n át a balettig rendkívül széles repertoárt vonultat fel a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó.
2024-06-07 19:29:53, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Idén is nagy merítés lesz a hazai előadókból a Szigeten
A Sziget kétségtelenül egyik legnagyobb hozadéka, hogy a hat fesztiválnap alatt Budapestre hozza a világ számos, idén is mintegy hatvan országból érkező fellépőinek hossz...
2024-06-04 15:41:50, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben
Elhunyt Tompos Kátya
Tompos Kátya, a Jászai Mari-díjas és Junior Prima-díjas színművész és énekes, hosszú betegség után, 41 éves korában hunyt el. A magyar színházi és zenei világ egyik kieme...
2024-05-31 10:22:00, Hírek, RENDŐRSÉGI HÍREK Bővebben

Hozzászólások

Még nem érkezett be hozzászászólás! Legyen ön az első!

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) még több villamost szeretne Budapesten. Ez a ...
Bővebben >>