. Ma Izabella napja van.
Megdöbbentő: Orbán Viktor és a Fidesz vezetőinek patológiájából
2013-05-16 14:38:19
Megdöbbentő: Orbán Viktor és a Fidesz vezetőinek patológiájából

Megdöbbentő: Orbán Viktor és a Fidesz vezetőinek patológiájából

Meg fognak lepődni azon az eddig soha, sehol nem látott patológiai elemzésen, amivel azok szembesülnek, akik végigolvassák az alábbiakat. Bár hirtelen és egy csapásra kelt, mégis: egyértelműen egyedülálló...

Orbán Viktor esetében, 2010-től kezdve a személyiség olyan radikális és olyan gyors inflációját és hanyatlását láthattuk, amire nem tudunk magyarországi példát legalább a XX. század ötvenes évei óta. A hajdani, klasszikus pszichopata Orbán Viktor az első Orbán-kormányt (1998-2002) és az azt követő 8 esztendős ellenzékbe kényszerülést követően, 2010-ben bekövetkezett második kormányra kerülésével a magyar történelemben akár példa nélkül álló módon gyors és súlyos hanyatláson ment keresztül. A rendkívül látványos és roppant kóros pszichopátiás személyiségzavar és szociopátia - ami Orbán Viktor miniszterelnököt ilyen szélsőségesen és egész Magyarországot egy már kvázi egzisztenciális csődbe döntötte - magával rántotta mintegy az egész kormányát is. Az egyetlen, aki a legtovább és a leginkább tartotta magát, Martonyi János külügyminiszter volt, aki teljesen kilógott abból a voltaképp egyarcúra degradált magyar kormányból, ami Orbán Viktor hanyatlásával mindenkit magával rántott.

Orbán Viktor, ahogyan a vele inflálódott kormánytársai - így például Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint miniszterelnök-helyettes - az antiszociális personopathia (antisocial personality disorder), a pszichopátia és a szociopátia tipikus esetei. Kövér László, a Fidesz országgyűlési elnöke, valamint Rogán Antal, a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője, egyúttal Budapest V. kerületének polgármestere mellett külön érdemes beszélni (alább olvasható) a szakirodalom számára eleve és a kezdet kezdetétől klasszikus és példaértékű esetről, Pintér Sándor belügyminiszterről és polgári titkosszolgálati miniszterről, aki önmagában is tankönyvbe illő példa és máris egyetemi tanulmány lehetne, hiszen életben lévő, mindenki orra előtt álló, rendkívül markánsan képviselt pszichopata személyiségről és karrierről van szó.

Tárgyalás

De mi is a szociopátia, aminek kórtünetei ismertetésével egymással halmazban ismerhetünk rá Orbán Viktorra, Pintér Sándorra, Kövér Lászlóra, Rogán Antalra, Lázár Jánosra, Navracsics Tiborra, Kósa Lajos debreceni polgármesterre egyaránt, ugyanis némi-némi eltéréssel mindegyikükre meghatározó az alábbi tünetegyüttes.

A hajléktalanok, a rokkantak, a betegek, a cigányok és a társadalom széles rétegeinek kriminalizálása, megbélyegzése, okolása, hibáztatása, üldözése, jogfosztása mind-mind a rendkívül súlyos és előre haladt szociopátiás személyiségszerkezet és a disszociális személyiségzavar kétségtelen bizonyítékai. A szociális beállítottság és a szociális társadalmi értékrend hiánya, a szociális értékek felrúgása tipikus tünetei a szociopátiás betegségnek. Orbán Viktor és köre - és vegyük ehhez a kilakoltatásokat és azok lekommunikálását is - a szociopata és súlyosan pszichopata egyének kóros személyiségfejlődésének eredményeképpen a társadalom többi tagja ellen közömbösek, nemtörődömök, gátlástalanok, kritikátlanok és nyersen, durván, közönségesen és agresszíven rosszindulatúak. Empátiájuk, mások gondjaiba, problémáiba való beleélési képességük alacsony és nem is akarnak ilyen érzelmeket és empátiát. A törvényeket és az Emberiség örökölt és programozott belső, erkölcsi értékrendjét nem csak morális funkcionális analfabetizmusból, hanem szándékosan is megszegik, legázolják és felrúgják.

A szociopátiás, beteg személyiség miatt a mások és a lakosság iránti felelősségérzet radikális hiányát, a felelősségvállalás rendkívül erőteljes megtagadását, saját bűneikért, bűntetteikért és cselekményeikért mindig mások - a magyar társadalom, továbbá a világ bármely vagy összes állama és vezetése, valamint felügyelő szerveinek - okolását és hibáztatását tapasztaljuk. A pszichopata ugyanis gyűlöli, ha tetteiért felelősséget kell vállalnia, gyűlöli az önkritikát, s mivel perdöntően egocentrikus és narcisztikus - aki mindenek felett és az elfogadott társadalmi normákkal szemben szereti önmagát a legjobban -, ezért minden tettéért és minden sikertelenségéért is másokat okol. A pszichopata egója nem engedi meg, ami az egészségesebb ember számára természetes, hogy hibáinak és rossz döntéseinek vagy hirtelen, meggondolatlanul feltört indulatainak legalább egy részét beismerje. Ahogyan azt Orbán Viktornál és társainál láthatjuk, hibáikból nem tanulnak és ami politikai, hatalmi és nagyhatalmi, valamint társadalmi összeütközésük ebből az összeférhetetlenségből adódik, azért is mindig másokat okolnak. Bűnös ezért számukra a társadalom, bűnösek a szegények, a rokkantak, a hajléktalanok, a magyar és külföldi emberjogvédő csoportok és szervezetek, a demokratikus és nemzetközi emberjogi ellenőrző szervek, állami hivatalok és szövetségek, bűnös bárki és bármi, egészen az Istenig, de ők tulajdonképpen sosem, mert a beismerés csökkenti önmaguk előtt önnön roppant hatalmas egójukat és patológiásan elfajult büszkeségüket és attól félnek, hogy mások szemében csökkennek vagy kevesebbekké válnak.

Ahogy azt az orbáni szociopátás pszichopátiánál láthatjuk, klasszikus patológiás tünetömlesztésekről van szó. Ugyancsak klasszikus pszichopátiás összetevő, hogy Orbán Viktor és köre társadalomgyűlölő és lakosságüldöző intézkedései minden erkölcsileg nem debilis számára vállalhatatlanok, ugyanakkor azzal, hogy Orbán Viktor, Rogán Antal, Tarlós István és a többi Fideszes ezeket elköveti, kizárólag önmagát minősíti. Ez is klasszikusan markáns szociopátiás tünet. A pszichopaták ama sajátossága ez, akik saját tetteikkel saját magukat minősítik, miközben másokat próbálnak degradálni.

Ugyanakkor azt is láthatjuk, ami szintén markáns pszichopátiát mutat, hogy tetteik nem csak anarchikusak (a pszichopata ugyanis a káosz és a szándékos törvényi instabilitás és törvénytelenség embere), de kifejezetten úgy tűnnek fel, mintha anarchikus tetteik és törvénykezésük spontán törne fel, minden látható vagy értelmezhető előzmény nélkül, mint amikor annak mozgató rugója a spontán, primitív, erőszakosan feltörő agresszív ösztön és/vagy a tudathasadásos elmebetegségből fakadó szkizofréniás téboly. A világsajtó hiába próbál tetteikben, szavaikban, napi kommunikációikban, döntéseikben és törvénykezéseik sűrű áradatában józan észt keresni, nem talál, mert annyira spontán, kiszámíthatatlan, ingatag, instabil és megbízhatatlan az a pszichopata és szociopata személyiség, amelyik ezeket megcselekszi és létrehozza.

A pszichopata számító, egoista, mások élete és az Emberiség sorsa ellen felelőtlen és a minimum, hogy közömbös. Politikai karrierjét részben azzal éri el, hogy mindig a saját érdekeit nézi, önös céljaiért bárkin és bármin gátlástalanul és kritikátlanul átgázol, és ehhez érzelmi sekélyességénél fogva képes tartós színészkedésre és gátlástalan hazudozásra. A pszichopata megbízhatatlan, aki önmaga pozíciójáért, pénzéért vagy puszta sértett egójáért bármikor alakoskodik és hazudik, ennek következményei pedig hidegen hagyják. Sem az adott ország, sem az Emberiség sorsa nem akadályozza abban, hogy önmaga kedvére és egoista céljaiért élje a mindennapokat, amit akkor is ekképpen tesz, ha tudja, hogy ezért az egész Emberiségnek kell megfizetnie, általában pedig akkor is így tesz, ha tudja, hogy az egész Emberiség pusztulását vagy kiirtását okozná.

A korábbi orbáni pszichopátiát - amely sokkal kevésbé kereste és találta meg a konfliktusokat - 2010-től felváltotta a rendkívül kóros személyiségszerkezetből és alacsonyrendű motivációkkal halmozott, roppant primitív indulati és ösztönéletből fakadó konfliktushalmozás, amely az egész társadalommal és - jelenleg néhány hasonlóan szociopata elnöki rezsimet kivéve - az Emberiség szinte összes országával szemben realizált.

A notóriusan hazudozó és megbízhatatlan karakter látványos tünetei azok, amik a korábbi kormányoknál és az 1990-t megelőző szocializmus évtizedei alatt mintegy egyáltalán nem léteztek: vagyis amit nap, mint nap láthatunk, hogy Orbán Viktor és emberei teljesen gátlástalanul hazudnak a világsajtó, valamint a világ kormányai előtt, majd gyakran kevesebb, mint néhány órával később az általuk előadottak abszolút ellenkezőjét, mégpedig pszichopátiás indulati dominanciával kommunikálják a magyar sajtóban és a magyarországi nyilvánosság előtt. Az egészen súlyosan hazudozó gátlástalan bűnözők ama életstílusa ez, akik akkor is hazudnak, ha nyilvánvaló, hogy mind a kormányok, mind a lakosság előtt azonnal lebuknak.

Anyám a Kádár-rendszertől kezdve állami katonai pszichiátrián dolgozott évtizedeken át, mellette ülve nőttem fel, így nap nap után belülről láttam, hogyan vettek részt katonák, rendőrök és civilek ellen tömegével elkövetett politikai bűntettekben és állami gyilkossági szervezkedésekben 1990 előtt és után, ugyanazzal az állománnyal, a hajdani elkövetők kapitalista rendszerben elkövetett kinevezésével és új kormányok alatt foglalkoztatásával. De eme mértéktelenül egoista és bűnöző környezetben is feltűnést keltettek azok az Orbán óta mintegy alapnormává emelt kritikátlan hazudozások, amiket a legrosszabb minőségű bűnözők követtek el. Őszinte nevetségére jártak az orvosok és a személyzet azon legrosszabb bűnözők stílusára, akik Orbán Viktorhoz és társaihoz hasonlóan még akkor is másik nevet mondtak a saját nevük és anyjuk neve helyett, amikor az orvos vagy adminisztrátor az orruk előtt, a saját kezében tartva a bűnözők személyi igazolványát, kérdezte tőlük nevüket és anyjuk nevét. Hiába volt az életvitelszerűen hazudozó állami bűnözők számára is evidens, ahogyan bárki más számára, hogy a hazugság fölösleges, hiszen azonnal lebuknak, ezen pszichopata bűnözők is Orbán Viktor és társai mai gyakorlatával összhangban akkor is, de akkor is tovább hazudoztak! Ahogyan a súlyos pszichopatákra jellemző, nem csak össze-vissza hazudoztak a legegyszerűbb tények ellenében is, de ezzel természetesen úgy tették ezt, hogy saját magukat égették le és saját magukat minősítették mindenki más előtt! Még a leghitványabb és leggerinctelenebb állami bűnözők is csodájukra jártak! Ez egy nagyon fontos sajátossága az extrém súlyos pszichopátiának! És ez ma már a norma!

A pszichopatákra gyakran jellemző ellenségkeresés és konfliktusgyártás Orbánék esetében ugyancsak rettentő markáns. A súlyos pszichopata nem szeret békében élni, mert torz lelke visszatérő éhségét érzi a konfliktus, az összeütközés, a gyűlölködés, a háborúskodás szításának, ezért Orbán Viktor és köre is egyszerre visel hadat a társadalom és az Emberiség szinte összes országa ellen. A pszichopatának kellenek az ellenségek.

A pszichopátia - így Orbán Viktor esetében is keresendők és megtalálhatók ezek -, az érzelmi traumák sokasága - amelyek egyébként nagyban erednek Orbán Viktor által önmagáról az Interneten olvasott és látott kommunikációkból - agresszív válaszreakciókat, a lakosság és a világ elleni állandó bosszúszomjat, agresszivitást, primitív reakciókat és primitív késztetéseket, szűnhetetlen megtorlásvágyat és dühödt, egészen extrém súlyos patológiás tetteket és bűntetteket eredményeznek, kihozva belőle az egyébként is meglévő és előtörni vágyott nyers, bűnöző alkatú, paranoid és paranoiás, minimum, hogy schizoid pszichopátiát.

A pszichopata kapcsolatait a kóros indulati és ösztönélet, valamint az individuum egomániás céljai határozzák meg. Ezért - mivel alapvetően diktatórikus és despotikus - a nyugati, sokkal demokratikusabb, a társadalom iránt sokkal szervezettebb, erősebb és strukturáltabb berendezkedéssel állandó konfliktusban van, de a hozzá hasonló diktatórikus és despotikus országokkal és elnöki diktatúrákkal - amilyenek a vaskezű és nyíltan tömeggyilkos arab diktatúrák - ideig-óráig, az első indulati löketig vagy más természetű harántimpulzusig képes valamekkora együttműködésre. A pszichopata szövetségkötéseit tehát perdöntően a primitív és önös célok, valamint az ezzel elegy kóros indulati élet és beteg ösztönreakciók határozzák meg.

A pszichopátia korábbi, önző célú orbáni simulékonyságát és megnyerő, megtévesztő, csaló modorát felváltotta az indulati pszichopatákra jellemző súlyos önkontroll-vesztés. Orbániáda ma már nem képes tartósan szimulálni, inkább bármikor nekiront bárkinek és bárminek, csak hogy primitív ösztönkésztetéseit és kóros indulati életét kiélje. A szociopata orbáni vezetésben a lelkiismeret egészen súlyos hiánya párosul az egó rendkívül könnyen frusztrálhatóságával. Orbán Viktor és környezete egészen radikális paranoiás pszichopátiája mindent támadásként értékel és agresszív, kritikátlan védekezésre sarkallja, amiben úgy érzi, mindenek felett álló hatalmas egója bárki előtt vagy önmaga előtt esetleg sérülhet, és bármennyi további konfliktust is bevállal, mert egyéb természetű frusztrációi miatt is másokat kell okolnia és másokon kell kitöltenie primitív bosszúszomját. A szociopata számára minden és mindenki eszköz és fogyóeszköz, mégpedig a pénz, a pozíció, máskor pedig a szexuális ingerek kiélése érdekében.

Két bekezdés Navracsics Tiborról és Lázár Jánosról

Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy Navracsics Tibornál például különösen magas a homoszexuális és a pedofil komponens; a pedofil komponens nem csak a fiúk, hanem a kislányok irányában is. Orbán Viktor miniszterelnök-helyettese és igazságügy-minisztere rendkívül gyenge, befolyásolható jellem, akinek gyurmaként formálható gerinctelenségét könnyű volt Orbán Viktor akaraturalma alatt ilyen szélsőségesen degradálni. Az alapvetően feminin, nőies Navaracsics Tibor akaratát vesztett, de még inkább degradált és szeszélyes érzelmi-indulati, infantilis jegyekkel halmozott hiszteroid pszichopata bűnözővé vált, csakhogy alárendelhesse magát urának és rabszolgatartójának, Orbán Viktornak, akinek akarata alatt eredeti mentalitását és személyiségét feladta, elvesztette. Ugyanakkor a devalvált és degradált személyiség Orbán Viktor számára sem stabil pont, mert ami stabilizálódott Navracsics Tiborban, az a kiszámíthatatlan, lobbanékonyságra, konfrontációra és bosszúra erősen hajlamos patológiás jellem. Navracsics Tibor esetében láthatjuk, ahogyan a lelkiismeret maradványai mintegy már csak abban manifesztálódnak, hogy bármi irányú (pozíció, pénz, megtorlás stb.), alacsonyrendű és rosszindulatú késztetéseivel - mások által - szembesítve gyakran még zavarba jön, de mindenképpen eltökélten és megszállott patológiás elszántsággal, össze-vissza hazudozva akkor is végrehajtja az orbáni és elmeuralmi kontroll állati emberré silányított primitív programját.

Ha már kitértünk egy példára, térjünk ki egy másikra is: például Lázár János, az orbáni Miniszterelnökséget vezető államtitkár esetében a pszichopatákra tipikusan meghatározott diplomatikus mosoly mögött rejtőző teljesen megbízhatatlan, az őszinteség radikális hiányában tespedő, teljesen szavahihetetlen, állandóan manipulatív, szélsőségesen egoista érdekembert, számító és hazug pszichopatát láthatjuk, akinek a pszichopatáknál meghatározott intelligens és ravasz, képmutató személyiségből eredő alakoskodása és hazudozása voltaképpen csak az intellektuálisan alacsonyan kvalifikált személyeket képesek akár rövid időn át megtéveszteni.

Egyébként a szociopatát meghatározza a megbánás, a lelkifurdalás és a bűnbánat hiánya, miközben minél szociopatább egy karakter, általában annál inkább jellemzi a morális debilitás is, amikor az erkölcsi ítélőképesség is szélsőségesen hiányos. Ugyanakkor amíg a pszichopata betegsége el nem hatalmasodik, kórja a skizofréniával kellően nem keveredik vagy tudathasadásos elmebetegséggé nem fajul, addig gyakran említhetjük az átlagosnál magasabb értelmi szintet, ami a pszichopatát külön veszélyessé teszi, hiszen - mint azt a politikusoknál láthatjuk - sokkal inkább eléri célját, míg az együgyű nép primitív csordaösztönével követi a hozzá képest magas intellektusú, jól öltözött, simulékony és megnyerő modorú, számító, ravasz és mindannyiukat kihasználó egomániás és bűnöző karaktert. Az ilyen pszichopaták a lakosság bárgyúsága, butasága, képzetlensége, megtéveszthetősége, valamint együgyű gyanútlansága és jóhiszeműsége miatt sikeresek és kerülnek az ország élére.

Kövér László és Rogán Antal patológiájáról

A rendkívül súlyos pszichopátia látványosan megjelenő halmazait illetően külön érdemes kiemelni Rogán Antal és Kövér László párhuzamát, akik bár messze nem olyan betegségtünetekkel, mint a hozzájuk képest csendes Pintér Sándor, ugyanakkor már politikai életük korai szakaszától kezdve markánsan deklarálták a pszichopátiás és a szociopátiás személyiséget és az abban rejlő, megfelelő körülmények mellett a társadalomra már halmozott veszélyt jelentő konstellációját. Kövér László és Rogán Antal vonatkozásában kiemelkedő a hiszteroid pszichopátia, a pszichopata karakter minden, a diagnózis felállításához szükséges tulajdonságával. Frusztrációs toleranciájuk alacsony; mindig is könnyen ingerelhetők, kritikátlanok, érzelmileg kíméletlenek, triviálisak és közönségesek voltak, akik primitív belső késztetéseiket és embertársaik, valamint a társadalom elleni utálatukat igyekeztek mindinkább és azonnal kiélni. Náluk is azonnal megleljük a pszichopatákra jellemző ama önimádatot, ahol az első az én és az önös, egoista érdek, és ahol minden következtetés az énből indul ki. A nem csak a képmutatásból, hanem a ténylegesség szintjén is rendkívül rossz értékítélő képességet pedig - kettejük közül - Kövér Lászlónál tapasztaljuk, akinek értékítéletei rendkívül megbízhatatlanok, szakértelem szempontjából a személyiség radikálisan megbízhatatlan és elfogult, aki nagyon gyakran egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy következtetései tévesek, elfogadhatatlanok és semmiféle logikai és erkölcsi szintet nem érnek el. Kövér Lászlóval szemben Rogán Antal sokkal gyakrabban foglal el illogikus és elfogadhatatlan álláspontot úgy, hogy tökéletesen tisztában van vele, hogy alakoskodik és hazudozik.


Az efféle pszichopaták - különösen Kövér László esete példázza ezt - ama hasonló jegyeket mutatnak, amiket a kutyáknál látunk: személyiségükben nem a racionalitás, hanem a radikális érzelmi elfogultság domináns, aminek frusztrálása esetén az alacsonyrendű ösztönök válaszreakciói jelennek meg - elnyomva a megmaradt értelmes és logikus következtetések zömét is -, s mivel súlyos pszichopatákról van szó, akik ezen belül kimerítik a hiszteroid pszichopata személyiségzavart is, ezért ezek az alacsonyrendű, primitív, ősinek nevezett ösztönök elő is törnek, nem hagyva utat a felsőbbrendű törekvéseknek. Az ilyen személyiségekben - különösen Kövér Lászlót illetően - általában nem is tudatosodik az ostoba és primitív válaszreakció ténye, és ez a kritikátlanság, a valós helyzet fordított értelmezése csak súlyosabb pszichopátiás perszonopátiát deklarál. Náluk is azonnal megleljük a radikálisan elfogult karakter ama komponenseit, ami a pszichopatákra en bloc jellemző: tehát az énközpontúság, az önzés, az egoizmus, ahol a személyiség egocentricitása minden külső és belső történést és lényegében a dologi tartalmak zömét kizárólag, máskor mindenek felett önmagához köti, önmagához viszonyítja, hogy őt az miként érinti, érintheti, neki az mennyit prosperálhat anyagilag, egzisztenciálisan, hírnevét, látszólagos becsületét és a többit illetően. A pszichopátiának a Kövér Lászlónál látható tünetegyüttese abban a tekintetben súlyosabb a többi Fideszes vezetőhöz képest, hogy a pszichopatákra gyakran jellemző rideg számítás helyét sokkal-sokkal gyakrabban elnyomja a hiszteroid pszichopátiából fakadó, indulati és ösztöndomináns, az egyént ebből a szempontból (is) különösen elfogulttá tevő primitív reakció. Az ilyen személyek ezért különösen megbízhatatlanok; szavaikra, következtetéseikre, hitelükre vajmi keveset lehet adni. Elemzések készítésére, stratégiai tervek kidolgozására vagy bármilyen, hideg számítást és racionalitást igénylő feladatok ellátására alkalmatlanok.

Pintér Sándor patológiájából

Nem csak a Fideszen belül, de az egész teljes magyar politikában kétségtelenül a legmarkánsabb pszichopátiás, antiszociális és szociopata jegyeket már a kezdet kezdetén Pintér Sándor halmozta leginkább. Róla abszolút evidens és egyértelmű, hogy DNS-ében perdöntő és meghatározó a rendkívül súlyosan és roppant korán kialakult pszichopátiás dominancia, ugyanakkor vizsgálni kellene, milyen családi környezet és milyen frusztrációk és traumák okozták ezt a rendkívül súlyos és roppant kóros szociopátiás, kifejezetten tömeggyilkos alkatú személyiséget.

Pintér Sándor minden valószínűség szerint már kisgyermekkorában súlyos pszichopata volt és akkor sem lett volna esélye gyógyulásra, ha kiskorától szakemberek kezelik. Miután pedig egy pszichopata személyiségszerkezet a serdülőkorba lép, pláne, miután azt elhagyta, a gyógyulás esélye megközelítőleg nulla.

Pintér Sándor a sikeres pszichopaták és egyáltalán a pszichopátia egyik klasszikus fajtájának a tankönyvbe illő mintapéldánya. Amikor Orbán Viktor még csak kezdett alámerülni a politikában, Pintér Sándor már mélyen bevésődött módon, halmozottan bűnöző alkatú pszichopata és gátlástalan szociopata volt.

Önuralma - amivel a pszichopata a kívülállók előtt próbálja magát kedvező színben feltüntetni - már évtizedekkel ezelőtt is átlag felettien kvalifikált volt. Rideg, számító, céltudatos, aki stratégiai tervezésre és tervei végrehajtására sokkal inkább képes, mint az instabil emóciókkal és érzelmi-indulati hiszterizációval sújtott Orbán Viktor. Pintér Sándor sima - amikor nem támad -, kellemes modorú, behízelgő, megnyerő, tömeggyilkos karakter. Nem akarom Theodore Bundy-hoz (Ted Bundy) hasonlítani, mert a behízelgést és az emberek által elnyert szimpátiát illetően messze-messze nem olyan tehetséges, sőt, viszont Pintér Sándorról óhatatlanul eszünkbe juthatnak a klasszikus sorozatgyilkosok és tömeggyilkosok, akik jelentős része - különösen a sorozatgyilkosok - gyakran jó modorú, megnyerő, sikeres, magasan kvalifikált, a társadalomba látszólag beilleszkedő, magas egzisztenciájú karakterek, akik mesterei a manipulálásnak és megtévesztésnek. Pintér Sándor számító, rideg és általában kimért.

Pintér Sándor esetében a lelkiismeret és embertársai, valamint a társadalom iránti felelősség radikális hiányával találkozunk, ami nagyon jelentős és egészen súlyos morális debilitással társul. Az ilyen szociopata gyakran vagy többnyire nincs is tisztában alapvető erkölcsi fogalmakkal, noha időnként - ha egója, énvédő mechanizmusa rákényszeríti, az alkalom idejéig - képes felületes empátiára, tehát kivételes esetben képes felfogni egy adott dolog vagy halmaz erkölcsi létezését, ha valódi empátiára voltaképpen nem is képes. Az ilyen személyek agyát vizsgálva azt láthatjuk, hogy azok a képek és képsorok, amik a normális emberekben az adott agyi területeken jelentős elektromos aktivitást mutatnak, a Pintér Sándor típusú szociopatáknál ezen agyi területek fölöttébb életképtelenek és inaktívak. Az organikus defektusokkal, devianciákkal, kóros szervi elváltozásokkal bíró agy nem aktiválja azokat az elektromos impulzusokat, amik az egészséges szociális reakciókhoz szükségesek.

Pintér Sándor az embereket, az országot, a Földet és a világot tárgyakként kezeli, mindent attól függővé téve, mi szolgálja nem csak rövid, de hosszú távú anyagi és hatalmi érdekeit.

A disszimulációs, de főleg titkolózási, valamint titoktartási készsége kivételes. Szinte mindig színészkedik, szerepet játszik, manipulál és hazudik. Tehát itt is kitűnik, hogy klasszikus pszichopata. Adott szava megbízhatatlan és bármikor, bárkit eltehet láb alól, akihez szerinte biztonságosan hozzáfér és úgy látja, hogy önös céljai útjában áll. Sem Orbán Viktor, sem Csányi Sándor (az OTP Bank elnök-vezérigazgatója), sem alkalmazott rendőrvezetői és üzlettársai nincsenek tőle biztonságban. Ha anyagi vagy egyéb érdekét így látja biztosítani, bármelyikükön átgázol és bármelyiküket megöleti.

Pintér Sándornak nincsenek barátai, csak érdekkapcsolatai és bizonytalan kimenetelű érdekszövetségei. Élete legstabilabb pontja saját fizikai céljainak beteljesítése; ezen belül elsősorban az anyagi és hatalmi gyarapodás. Érzelmileg sivár, emocionális szintje és szexualitása a serdülőkornál megrekedt. Bűnözésre erősen hajlamos, az emberéletek pedig nem képviselnek számára értéket. Színészkedése, öncélú alkalmazkodása könnyen tetten érhető. Politikai és más karrierista pályán könnyen sikeres, aminek okai között fellelhetjük Pintér Sándor kolerikus karakterét, magas intelligenciáját, manipulatív és egoista, mindenkit tárgynak tekintő és eszközként használó beállítottságát stb. is.

 

Befejezés

 

Összegzés helyett egy tényt mindenképpen megállapíthatunk: ha ezen politikusok ellen bárki civil vagy nem civil állampolgár a törvényeknek megfelelően - minthogy a törvények lehetővé teszik -, az adott politikus lakóhelye szerint illetékes önkormányzatnál kezdeményezi a politikus pszichiátriai szakvizsgálatát és cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezését, csak az a pszichiáter, aki önmagával együtt egész szakmáját szemétbe és kukába dobja, csak az olyan nem állapítja meg a fenti politikusok esetében legalább a súlyos pszichopátiás személyiségzavart. Márpedig aki bűnöző alkatú pszichopata vagy szociopata, az olyan abszolút alkalmatlan arra, hogy emberek fölött álljon, nemhogy egy egész állam fölött rendelkezzen!

 

Elemzés: Molnár F. Árpád (ELI), 2013.05.16., Budapest, Hungary.

Utoljára frissítve: 2013-05-17 09:28:50

További híreink
Schadl a börtönben ülve is megkeresett vagy 189 milliót
Az ügyészség a börtönbüntetés mellett 200 millió forint pénzbüntetés kiszabását is indítványozta Schadl Györggyel szemben, aki ezt az összeget már csaknem meg is kereste ...
2024-07-07 09:47:29, Hírek, Fókuszban Bővebben
„Öntsünk TISZ(t)A vizet a pohárba” – Magyar Péter reagált az ATV nyilatkozatára
Magyar Péter, a TISZA párt alelnöke hétfőn este Rónai Egon – általa – provokatívnak vélt interjúkezdetére radikálisan reagált és kb. két perc elteltével élő adásban kisét...
2024-06-11 18:06:00, Hírek, Fókuszban Bővebben
A Magyar Péter jelenségről
Magyar Péter berobbanása a hazai közéletbe alaposan felkavarta a politikai értelemben vett állóvizet. Sokan és sokféleképpen értelmezték eddig ezt a hazai viszonylatban s...
2024-06-04 15:41:53, Hírek, Fókuszban Bővebben

Hozzászólások

Ille István
Nos, valóban megdöbbentem. A magam részéről a Fidesz vezetőiről írtam egy elemzést a Kanadai Magyar Hírlapban, igaz, ott csak típusaikat jellemeztem. Egy hozzászóló azt írta, a típusok simán megszemélyesíthetők. Itt ez megtörtént. Köszönet Molnár F. Árpádnak a kor- és kórképért!
2013-05-19 06:37:04
Márton Zoltán
Nos, én is megdöbbentem. Amin megdöbbentem, az ennek a pszichiáternek (elmeorvos-, elmegyógyász „szakorvosnak”?) az áltudományos okoskodása. A cikkben „szakmai” elemzésbe bújtatott, zavaros tartalmú POLITIKAI PAMFLETET olvashatunk tőle. Célja, az olvasók véleményének befolyásolása a cikkben „elemzett” emberek lelki állapotával, tulajdonságaival kapcsolatban. Megbélyegzések magas fokon. Nézzük meg, mi is a pszichiátria, kik is azok a pszichiáterek? A pszichiátria a LÉLEK kutatásával foglalkozó, pusztító hatású, bizonyítottan milliók életét tönkretevő ÁLTUDOMÁNYA, melyből hiányzik a tudományos kutatásokkal és kísérletekkel alátámasztott alapzat. Valójában a pszichiátria a XVIII-XX. század beteges elméinek a szörny-szülötte, egy igazi Frankenstein-szörny: a lélek (= agy, elme?) materialista kutatásának zsákutcája. A pszichiátriának meghatározó hátteret biztosított a XIX. századi marxista/darwinista/materialista, isten- és a lélek létezését tagadó ateista világnézet (ideológia); az ember szellemi létének tagadása és az ember állattá alacsonyítása. Ennek az ideológiának a hírhedt XX. századi állam-hatalmi kísérletezői a baloldali, nemzeti-szocialista (náci) Hitler és a szintén baloldali, nemzetközi-szocialista (bolsevik) Lenin és Sztálin. E kísérlet több, mint 100 millió ember életébe került… Mivel a pszichiáterek materialista tanaikból fakadó állításaik alapjául az ANYAG (emberi test) szolgál, így a LELKET megpróbálják az anyagi létezéshez kötni, annak alárendelni és az anyagon (testen) keresztül befolyásolni. A modern természettudomány (fizika, kémia, biológia) az anyagi világgal foglalkozik, amely mérhető, vizsgálható, MEGFOGHATÓ, ÉRZÉKELHETŐ. Valami, ami kutatható, kísérletezhető és annak folyományaként tudományos következtetéseket, megállapításokat tehetünk. Mindennek eredménye a MEGÉRTÉS és a FELISMERÉS az anyag természetéről, tulajdonságairól. Viszont, a lélek megfoghatatlan és érzékelhetetlen, tehát, TANULMÁNYOZHATATLAN. Ezért foglalkozik ezzel a területtel a vallás, a hit-tan, és kontárkodott bele - állami segédlettel - a pszichiátria. A pszichiátria – ideológiai korlátainak köszönhetően – tagadja a szellemi létet, ezért a lelket a testen keresztül próbálják „megfogni” és a maguk képére formálni... Más eszköz híján az agyat, mint a test központi irányító rendszerét célozzák meg és azt próbálják „megdolgozni”. Céljuk a pszichiátria, mint áltudomány által kitalált és önhatalmúlag bevezetett kategória-rendszerbe sorolt, „elmebajok” szerinti osztályozása és ez alapján az emberek „rendellenes” (disorder) gondolkodásának és viselkedésének megállapítása, befolyásolása és ez által a módosítása. Ennek „köszönhető” az agy manipulálása változatos eszközökkel, melyet – többek között – pszichotikus betegségek „kezelésére” használnak (szkizofrénia, szkizoaffektív zavar, téveszmés zavar, pszichotikus mélységű hangulatzavar... Ugye milyen „tudományosan” hangzanak?). Ezek az eszközök – a teljesség igénye nélkül – a következők: - az ember szemüreg feletti agylebenyének leválasztása (ez az ún. frontális vagy transzorbitális lobotómia vagy lobektómia), melynek a kitalálója egy portugál orvos, Egan Moniz (1936), legjelesebb művelője pedig Walter Freeman volt. Ténykedése alatt 2500 ember koponyáját ütötte át egy jégcsákánnyal és metszette el az idegszálakat, magyarul: roncsolta azt. Állítólag, utoljára a 70-es években alkalmazták az USA-ban… Kérdés: Szívesen alávetnéd önmagadat, vagy a szeretteidet ilyen „kezelésnek”? Hogy átérezd, lásd a „Frances” c. megrázó erejű életrajzi filmdrámát, Jessica Lang-al a főszerepben (http://www.port.hu/frances/pls/w/films.film_page?i_film_id=18681). - elektrosokk-terápia (hivatalos nevén „elektrokonvulzív kezelés”) a következő „gyógyászati” beavatkozás a pszichiátriában. Az agyat 180-480 volt feszültségű áramnak teszi ki. 1938-ban kezdte használni Ugo Cerletti olasz pszichiáter. Állítólag, manapság már nem alkalmazzák a pszichiátriai zárt osztályokon… Kérdés: Szívesen alávetnéd önmagadat, vagy a szeretteidet ilyen „kezelésnek”? Hogy képet kapj róla, lásd a „Száll a kakukk fészkére” c. filmdrámát Jack Nicholson-nal a főszerepben (http://www.port.hu/szall_a_kakukk_feszkere_one_flew_over_the_cuckoo_s_nest/pls/w/films.film_page?i_film_id=7346) - pszichiátriai „gyógy”-szerek (drogok) alkalmazása: szorongásoldók (nyugtatók), altatók, antipszichotikumok (tudományosan hangzik, nem?), hangulatstabilizáló szerek (fázisprofilaktikumok), nootrop szerek („agyfényesítők”). E gyógyszerek egy része tartós hozzászokást, függőséget okoz. Pl.: benzodiazepinek, rövidített „becenevükön” a "benzók", (gyógyszernevük Magyarországon: pl. Elenium, Xanax, Frontin, Rivotril, Seduxen, Rudotel). Manapság sztár-gyógyszerré vált a Ritalin LA, melyet a "figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar" (ADHD) kezelésére alkalmaznak. A gyógyszert 6 és 18 éves kor közötti gyermekek és fiatalok esetén alkalmazzák. Hatóanyaga az egzotikus nevű Methylphenidate. A javallat szerint, a gyógyszer képes javítani a figyelmet (a koncentrálóképesség időtartamát), a koncentrálóképességet, és csökkenteni a megfontolatlan, ún. impulzív viselkedést. Vagyis, „BIRKÁSÍT”… Kérdés: Szívesen adnád ezeket a gyermekednek? A pszichiátria eredménye: jól „kezelhetővé” tompított, irányítható, „birkásított” emberek; a mindenkori államhatalom örök vágyálma és ezért a pszichiáterek ténykedéseinek hallgatólagos, cinkos társa, karöltve a gyógyszeriparral (helyesebben: betegségiparral)... Egy új kaszt és egy új, istentelen vallás kialakulásának vagyunk tanúi, ahol a pszichiáterek a papok és az emberi lélek feletti uralom érdekében kialakított szabályok és osztályozások az ÚJ VALLÁS dogmái (dogma jelentése: 1, határozat, törvény, amit kételkedés és gondolkodás nélkül el kell fogadni; 2, bizonyítás nélküli, megváltoztathatatlannak hirdetett, minden hívőre kötelező hittétel). Tanaikat latin szavak és mesterségesen létrehozott műszavak használatával teszik tudományoskodóvá. Az emberek többsége nem tanulta a latin nyelvet, ezért nem is érti a kifejezéseket és így azt sem érti, miről is beszélnek. Ezzel teremtenek „tekintélyt” maguknak és ettől válik az emberek szemében tudományossá ez az áltudomány... A pszichiáterek magukat az emberi lélek felkent szakértőinek hirdetik és ténykedéseik fölött nincs semmilyen társadalmi és szakmai kontroll. A pszichiáter „ítélete” a páciens fölött végérvényes, azt csak szakmabéli kollégája bírálhatja. Már pedig a szakma általában „összezár”, ha bármilyen támadás éri kívülről… Hiszen melyik természettudományi ág tudná ellenőrizni a megfoghatatlan és észlelhetetlen LÉLEKKEL foglalkozó pszichiátriai „tudomány” ténykedését? Ki tudná eldönteni a pszichiáterek által létre hozott, emberek osztályozásának, bélyegzésének és akár kényszer-kezelésének helyt-állóságát? SENKI. Csak ők maguk, az ön-felkent pszichiáterek… Most már világos, min alapszik a hatalmuk? Isten ments, hogy a karmaik közé kerüljünk… Sarlatán magyarázata (francia): kuruzsló, szakszerűtlen módszerekkel, "csodaszerekkel"gyógyító álorvos, a sarlatán kezelései csak súlyosbították a bajt - szemfényvesztő, bűbájos, varázsló, szélhámos, csaló.
2013-06-02 15:45:08
Apostoli Magyar Királyság!!!
Augusztus 20 !!! http://issuu.com/tempohirek/docs/evfordulog Éljen az Apostoli Magyar Királyság! Éljen az Apostoli Magyar Királyság! Éljen az Apostoli Magyar Királyság!
2013-06-14 12:33:11
Driver
Márton Zoltán. Van egy rossz hírem számodra. A fenti cikk,teljesen rendben van.Nem kell itt összeesküvés elméletet gyártani.Magyarán,a felcsúti dakota és bandája,nyugodtan várhatják a következő választást,mert a levesbe.Kedvenced a dakota,megy Gráz-ba kezeltetni magát a többi meg össze lesz fogdosva és mennek a tyúkláb mintás ingekért a dutyiba.Amit ez a sisere had művelt,annak nagy ára lesz.Nekik több évi börtön,a magyar népnek több évi böjt,mire valamennyire feleszmél.Az országban élő állampolgárok 95%-a padlón.Az 5% meg élvezi a nagyvezír által nyújtott életet.Na ez nincs jól.Az arányokat meg kell fordítani.Ha kell radikálisan,ha nem megy szép szóval. A nagyvezíred kőbe vésett alaptörvénye,(mert alkotmányról nem beszélhetünk,mert ahhoz ez silány fércmű!)kezd hasonlítani a gyurmához.Amikor az EU,az a sokat szidott EU,azt mondja hogy no-no,abban a pillanatban ez a skizofrén elmebeteg utasítást ad,hogy változtassuk akkor meg.Ha tudná,előtte józan ítélő képességekkel rendelkező magyar politológusok,politikához kicsit jobban értő és szakjogászok tiltakoztak a förmedvényei ellen,nem cselekedte volna meg.De ez egy önfejű barom,csak a holdudvar hiszi már el neki amit mond.Minden józanul gondolkodó,már csak megveti a dakotát a pávatáncosaival együtt.Majd lehetőséget biztosítunk nekik,hogy megfelelő helyen és időben(napi 2 órán keresztül)gyakorolhassák a baracknótát.Erre kiváló helyszín mondjuk Márianosztra.Tudod az,ami ott fent a hegyen van!Szép a kilátás onnan.Aztán majd szemlélheti ez a banda a népét ott fentről! Szebb Jövőt!
2013-06-16 14:42:35

Hozzászólás beküldéséhez kérjük lépjen be vagy regisztráljon!
Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
A Szerencsejáték Zrt. több mint 15 milliárd forintos állami támogatásából közel 9,2 milliárd NER-közeli személ...
Bővebben >>